+421 (0) 905 795 892 | +421 (0) 905 824 976 | predaj@pelletheat.sk

Laddomat slúži na zabezpečenie minimálnej teploty vratnej vody do kotla čím pomáha predchádzať korózií, kondenzácií a predlžuje životnosť kotla. Pomocou LADDOMATU je docielený nábeh kotla na pracovnú teplotu vo veľmi krátkom čase čím zvyšuje účinnosť kotla. Umožňuje nabíjanie akumulačnej nádrže pomocou pomalého toku teplej vody, čím sa vytvorí tenké rozvrstvenie v zásobníku čo je dôležité pre správne a efektívne fungovanie vykurovacieho systému. V záverečnej fáze vykurovania LADDOMAT nabije akumulačnú nádrž naplno vďaka unikátnemu tepelnému ventilu ktorý obmedzí tok vykurovaného média.

LADDOMAT je dodávaný s uzatváracími ventilmi pre uľahčenie akejkoľvek opravy bez nutnosti vypúšťania systému.

Pozostáva z termoregulačného ventilu, čerpadla a uzatváracích ventilov. Podstatné je správne nadimenzo-

vanie:

– LADDOMAT 11-30 je určený pre zapojenie s kotlom do výkonu 30kW

– LADDOMAT 11-100 LM 6 (s čerpadlom o výtlaku 6m) je určený pre zapojenie s kotlom do výkonu 65kW

– LADDOMAT 11-100 LM 7 (s čerpadlom o výtlaku 7m) je určený pre zapojenie s kotlom do výkonu 120kW